Адрес на църквата:
Église "St. Ivan Rilsky"
1191 Rue Sauvé Est
Montréal QC H2C 1Z8

Работно време на библиотеката:
Всяка неделя от 10 до 13 часа

За контакти:
(514) 767-6443 - Георги Гатин
(514) 516-1179 - Весела Димитрова